📣📣📣

Łączymy się w imię wspólnego celu- Wolności i Prawdy.

Gdańsk, Marsz Wolności 23.10.2021 r.

Nie bądź obojętny, to dotyczy każdego!

Stańmy ramię w ramię w obronie naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Brońmy praw do decydowania o własnym zdrowiu i ciele, które przejawiają się w wyrażaniu świadomej zgody lub odmowy w kwestiach procedur medycznych.
Wyraźmy swój sprzeciw wobec polityki lockdownowej, której celem nie jest i nigdy nie było podniesienie dobrostanu zdrowotnego społeczeństwa, a nieszczenie gospodarki, więzi międzyludzkich, stwarzanie sztucznych podziałów, aby łatwiejszym bylo zarządzanie masami.
Nie pozwólmy na odbieranie dzieciom możliwości emocjonalnego i społecznego rozwoju, a bliskim dostępu do opieki medycznej.
Zjednoczmy się, mimo różnic w imię wspólnego celu- obrony podstawowych praw i wolności ludzkich!

#CalaPolskaZjednoczona

Cele:
Ochrona dzieci, wolność słowa, prawo do przemieszczania się, prawo do świadomej zgody lub odmowy w sprawie procedur medycznych, ochrony danych osobowych, oraz poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej, sprzeciw wobec polityki „lockdownu”, niszczenia więzi społecznych i odbierania prawa do opieki medycznej.

Uczestnicy:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach StopNop
Stolik Wolności
STRAŻNICY WOLNOŚCI
Ruch Wolnych Ludzi
Hanna Kazahari
KALIK
Wilki Morskie
Stowarzyszenie WON Ostrów Wielkopolski
Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
Gryf Wielkopolska
PZK- Polskie Żółte Kamizelki
WIR Masz Głos
Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności
Pancerni Poznań
Kedyw
Wolni Uczniowie
MUR Przytomnych Poznań
Śląska Husaria
NEOS
Karkonoskie Veto
Rodacy Kamraci
Stowarzyszenie Polska To My- Sosnowiec
Wolni Strzelcy Warszawa
Stowarzyszenie Wolne Wybory
Foliarze- kwantowy skok świadomości
United For Freedom- ruch i fundacja
Rodzice dla Wolności
Nauczyciele dla Wolności
Wolność i Prawda
Stowarzyszenie Śląska Husaria
Wolne Wilki Podlasia
Wolni Polacy Otwock
Świadomość 44
Ostatni Sprawiedliwi
Ministerstwo Świadomości

Media:

Niezależna telewizja NTV
Konrad Wichert- niezależny dziennikarz
Łącznik

ℹ Link do zrzutki na pokrycie ostatnich kosztów wydarzenia:
https://zrzutka.pl/4rywmm

Spotykamy się w sobotę, 23 października o 12.00 przy Fontannie Neptuna Gdańsk, ul. Długi Targ.