Murem za Panią Mecenas!

0
1254

Podpisz petycję w obronie radcy prawnego- Katarzyny Tarnawa-Gwóźdź

AKTUALNOŚCI: 29.07.2021

Pani Mecenas Tarnawa-Gwóźdź Katarzyna właśnie wyszła z przesłuchania.

POSTAWIONO JEJ ZARZUTY NARUSZENIA ZASAD ETYKI RADCOWSKIEJ.

RELACJA POD LINKIEM: https://fb.watch/72GlX36mbp/

Przypomnijmy…

R. pr. Tarnawa-Gwóźdź Katarzyna na konferencji “Testy, maseczki, szczepienia – okiem prawnika” zorganizowanej w dniu 22 maja 2021 r. dokonała analizy przepisów prawa pod kątem odpowiedzialności karnej i cywilnej lekarzy w związku z ich udziałem w tzw. Narodowym Programie Szczepień.

W swoim przemówieniu, Pani Mecenas m.in. powiedziała, że:

‼️📣‼️“Szanowni państwo lekarze (…) – ponosicie pełną odpowiedzialność karną z co najmniej ośmiu paragrafów (…), łącznie z dożywociem i karą 25 lat pozbawienia wolności za branie udziału w Narodowym Programie Szczepień, który jest JEDNYM , WIELKIM EKSPERYMENTEM MEDYCZNYM prowadzonym na Polakach. Odpowiadacie również cywilnie w pełnym zakresie odszkodowawczym. (…) Dlatego wzywam wszystkich lekarzy, żeby zastanowili się nad tym, co robią. (…) Strach może popychać nas do różnych rzeczy, ale to nas nie zwalnia z obowiązku logicznego myślenia”

Wystąpienie Pani Mecenas odbiło się głośnym echem w mediach społecznościowych. W konsekwencji, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – prof. Andrzej Matyja skierował do OIRP w Katowicach wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Pani Mecenas. Jej obszerne wyjaśnienia nie przekonały Rzecznika Dyscyplinarnego do odmowy wszczęcia postępowania.

W dniu 29 lipca 2021 r.pr. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź musi stawić się w siedzibie OIRP w Katowicach “celem przedstawienia zarzutów i złożenia wyjaśnień”.

❌‼️ Nie pozwól, żeby kogokolwiek uciszano i zastraszano za mówienie prawdy

❌‼️ Nie pozwól, by prawo do wykonywania zawodu odbierano tym, którzy mają odwagę stanąć w obronie ludzkiego życia i zdrowia

❌‼️ Pamiętaj, że zło wydarza się wtedy, gdy dobrzy ludzie milczą, a bierność jest współuczestnictwem.

#muremzakatarzynatarnawagwozdz

#muremzakasia