Pilne! Weź udział w konsultacjach publicznych!

0
1554

12 stycznia 2022 roku na stronie rządowej pojawił się fatalny projekt zmieniający prawo – „projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

Projekt ułatwia korporacjom stawianie masztów telefonii komórkowej pod naszymi oknami.

Reaguj!

Weź udział w konsultacjach publicznych, które trwają do 26 stycznia 2022r.!

Napisz pismo protestacyjne do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub skorzystaj ze wzoru pisma.

Wyślij je na adres: sekretariat.drc@mc.gov.pl

Pobierz wzór pisma dostępny na końcu tego artykułu Instytutu Praw Obywatelskich!

⬇️⬇️⬇️

(NIE ułatwiajcie korporacjom stawiania masztów telefonii komórkowej pod swoimi oknami! – Instytut Spraw Obywatelskich (https://instytutsprawobywatelskich.pl/nie-ulatwiajcie-korporacjom-stawiania-masztow-telefonii-komorkowej-pod-swoimi-oknami/)

Więcej o rozporządzeniu na stronie Tygodnika Spraw Obywatelskich: https://instytutsprawobywatelskich.pl/nie-ulatwiajcie-korporacjom-stawiania-masztow-telefonii-komorkowej-pod-swoimi-oknami/

https://instytutsprawobywatelskich.pl/ratuj-dzieci-i-siebie-przed-elektrosmogiem/

Pilne! Weź udział w konsultacjach publicznych!

Ratuj dzieci i siebie.

Powiedz NIE dla rządów korporacji.

Niech nasze rodziny będą bezpieczne.

Więcej o wpływie PEM na zdrowie i środowisko – wywiady z ekspertami od promieniowania elektromagnetycznego publikowane w Tygodniku Spraw Obywatelskich:
prof. Markiem Zmyślonym „Dla mnie jest najważniejsze zdrowie człowieka” (https://instytutsprawobywatelskich.pl/dla-mnie-jest-najwazniejsze-zdrowie-czlowieka),
prof. Alicją Bortkiewicz „Elektrosmog nie jest obojętny dla zdrowia” (https://instytutsprawobywatelskich.pl/elektrosmog-nie-jest-obojetny-dla-zdrowia/),
dr Dariuszem Leszczyńskim „Może powodować raka mózgu” (https://instytutsprawobywatelskich.pl/moze-powodowac-raka-mozgu/),
dr Piotrem Politańskim „Promieniowanie PEM. Norma podniesiona 100 razy” (https://instytutsprawobywatelskich.pl/promieniowanie-pem-norma-podniesiona-100-razy/),
Pawłem Wypychowskim „Elektrosmog nasz powszedni” (https://instytutsprawobywatelskich.pl/elektrosmog-nasz-powszedni/).

Więcej głosów ekspertów alarmujących, że rozwój sieci bezprzewodowych nie jest należycie kontrolowany w Polsce:

1. Raport NIK z 2019 r. „Informacja o wynikach kontroli – DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM POCHODZĄCYM OD URZĄDZEŃ TELEFONII KOMÓRKOWEJ”
https://www.nik.gov.pl/plik/id,20005,vp,22625.pdf

2. Debata sejmowa z dn. 7 kwietnia 2021 r. Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=D52FB6C93B3D0141C12586930047C877&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=