Wolne Wybory – ruch społeczny

0
2131

Stolik Wolności (www.stolikwolnosci.org)
postanowił wesprzeć Profesora Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza
i ruch społeczny Wolne Wybory.

Celem strategicznym Wolnych Wyborów jest stworzenie silnego i profesjonalnego ruchu społecznego.

Jesteśmy za bardzo rozproszeni. Czas się połączyć w konkretnym działaniu.

Wybierzmy spośród nas samych (wszystkich Polek i Polaków) najwartościowsze osoby dla pełnienia funkcji publicznych.

Apel profesora Włodzimierza Korab-Karpowicza:
„Jedyną drogą aby doprowadzić do realnej zmiany w Polsce jest utworzenie ponadpartyjnego ruchu politycznego
„Wolne Wybory”. Jego celem będzie wydarcie monopolu władzy partiom i wyłonienie wśród Polaków najlepszych kandydatów do Sejmu, Senatu i władz lokalnych. Ruch ten byłby oparty o zasadę obrony polskiej suwerenności (politycznej, gospodarczej i kulturowej) oraz o polski interes narodowy.

Obecnie PILNIE są poszukiwani kandydaci na koordynatorów regionalnych oraz wojewódzkich.

Koordynator jest osobą do kontaktu oraz organizatorem.

Zainteresowane osoby prosimy
o wiadomość e-mailową na adres: kontakt@stolikwolnosci.org

Zachęcamy wszystkie stolikowe grupy wojewódzkie do zaangażowania się
i poparcia. Wspierajmy się i twórzmy silny ruch!

Program ruchu WOLNE WYBORY wynika logicznie z celów

WOLNE WYBORY = W + W = Wolność osobista + Wolność Polski 

Naszymi celami są więc: 

WOLNOŚĆ OSOBISTA I WOLNOŚĆ (SUWERENNOŚĆ) POLSKI.

 Z WOLNOŚCI OSOBISTEJ każdego z nas wynikają następujące postulaty programowe WW:

– styl życia każdego Polaka jest jego własną sprawą;

– każdy może w sposób nieskrępowany wypowiadać swoją opinię;

– wychowanie dzieci jest sprawą rodziców i winno być wolne od treści ideologicznych;

– obronie podlegają symbole państwowe oraz symbole wiary chrześcijańskiej i innych religii;

– karę można ponieść wyłącznie za wyrządzoną innym krzywdę i tą krzywdę trzeba udowodnić;

– państwo nie może ograniczyć wolności osobistej obywateli nawet w sytuacjach kryzysowych.

Z SUWERENNOŚCI POLSKI wynikają następujące postulaty programowe WW:

– obrona i rozwój polskiej przedsiębiorczości;

– rozwój spółdzielczości i polskich sieci handlowych;

– obrona i właściwe użycie polskich zasobów naturalnych, w tym węgla;

– obrona polskiej ziemi przed wyprzedażą i rozwój polskiego rolnictwa w oparciu o indywidualne gospodarstwa rodzinne dla produkcji zdrowej żywności;

– oparcie ochrony zdrowia o nadrzędny postulat służenia pacjentowi i wykluczenie wpływu obcych koncernów farmaceutycznych na lekarzy;

– oparcie systemu edukacji o programy szkolne zawierające treści patriotyczne, broniące przed współczesną dezinformacją i deprawacją ideologiczną oraz podkreślające wyrobienia sprawności i umiejętności u ucznia;

– odbudowanie autorytetu nauki przez popieranie polskiej, oryginalnej myśli naukowej oraz możliwości jej praktycznego wdrożenia, wzmocnienie niezależności uczelni, oraz nastawienie na całościowe i humanistyczne wykształcenie na poziomie wyższym;

– prowadzenie realistycznej polityki zagranicznej kierującej się interesem narodowym Polski;

– odbudowa polskich sił zbrojnych w oparciu o polski przemysł obronny i powszechne szkolenia wojskowe dla młodzieży przewidziane na okres pięciu miesięcy;

– obrona chrześcijaństwa i działanie na rzecz wiary katolickiej, jako czynnika cywilizacyjnego wspomagającego Polskę od ponad tysiąca lat oraz zagwarantowanie pełnej tolerancji religijnej;

– budowa pozycji Polski jako lidera wśród państw Europy środkowo-wschodniej oraz znaczącej pozycji Polski w świecie.

Ten program ramowy będzie przedmiotem otwartej dyskusji i będzie dopracowywany. 

Każdy członek WW może wnieść wkład

w budowę coraz lepszego programu.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Wolnych Wyborów: KLIK 

https://wolnewybory.org

W IMIENIU PRZEWODNICZĄCEGO WOLNYCH WYBORÓW PROSIMY TAKŻE O WSPARCIE I UDOSTĘPNIANIE ZRZUTKI:

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory 

„Na co zbieramy? Potrzebujemy funduszy na rozwinięcie działalności. Pierwszy nasz oddział powstał na Śląsku. Powstają też oddziały w Małopolsce i na Wybrzeżu. Dzięki zrzutce będziemy budować oddziały Wolnych Wyborów w całym kraju, organizować spotkania na ważne tematy społeczne, drukować i rozpowszechniać materiały informacyjne. Wykupimy banery reklamowe przy drogach oraz w głównych miastach i będziemy ostrzegać rodziców przed eksperymentalnymi szczepieniami dzieci przeciw COVID-19. Będziemy bronić wolności słowa oraz promować otwartą debatę na temat pandemii i innych ważnych spraw nas dotyczących. ” WJKK

Gdynia 27 lipca 2021

Stolik Wolności

(MK)